WL-WIRELESS Phần mềm

HOME | VN | WL-WIRELESS Phần mềm
 

Watchlog Wireless được thiết kế nhằm có thể hiển thị và log dữ liệu từ các máy phát cảm biến lên đến 100 kênh. Với phần mềm này, ta có thể tạo một màn hình hiển thị trực quan và ấn định từng giá trị đọc được trong thời gian thực. Ngoài ra cũng có thể hiển thị nó trên các PC khác, máy tính bảng, iPad, điện thoại thông minh, v.v nhờ sử dụng tính năng của máy chủ Web.
 
Watchlog Wireless cũng có thể phát hiện các cảnh báo khi lệch miền giá trị đo lường đã được cài đặt trước, và tự động đăng nhập trong miền giá trị đã đặt trước.
 
Màn hình hiển thị trực quan và cảnh báo bằng âm thanh có thể cho biết tín hiệu đang mất, hoặc còn có thể giám sát bình thường bên trong và bên ngoài miền giá trị cài đặt.
 
Chức năng biểu đồ cho phép bạn xử lý dữ liệu thành biểu đồ dễ hiểu,  tạo các chế độ xem tùy chỉnh riêng lẻ. (nhập các đồ họa / hình ảnh khác nhau và tùy chỉnh nhãn).

Phần mềm WL-WIRELESS vì là một lựa chọn mất phí riêng, nó cũng hỗ trợ phần mềm tùy chỉnh ban đầu, người dùng có thể tạo và phân phối các gói dữ liệu của riêng họ. Chúng tôi sẽ cung cấp phần mềm WL-WIRELESS như một phần mềm chuyên dụng bao gồm logo công ty, bảng màu, thông tin liên hệ, v.v.