เครื่องวัดความดันไร้สาย WL-WIRELESS เซ็นเซอร์ความดันไร้สาย

HOME | TH | เครื่องวัดความดันไร้สาย WL-WIRELESS เซ็นเซอร์ความดันไร้สาย
 

เซ็นเซอร์ความดันซึ่งติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย WL- จะทำการส่งข้อมูลการวัดไปยังเเครื่องรับสัญญาณ BSx series ด้วยถ่าน AA 2 ก้อน สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง 2 ปี เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์ไร้สาย WL- จะสามารถปรัปปรุงอัตราการสแกนและความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้

 
圧力計用ミニメス
G1/4สำหรับเครื่องวัดความดัน:2103-07-11.62

 
บนเครื่องวัดความดันมี G1 / 4 "(ตัวผู้) ติดอยู่กับก็จริง แต่ยังสามารถเชื่อมต่อจุดเทส MINIMESS ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการรั่วไหล และสามารถถอดออกได้อีกด้วย 

รหัสสั่งซื้อ

WLWP-AA/DDXXXX- Y Z.Z

     AA: AA แบตเตอรี่
     DD: D แบตเตอรี่

ช่วงความดัน XXXX ข้อต่อการเชื่อมต่อ Y ความยาวของสายเคเบิล Z.Z
0〜25 bar 0025 มุม 90º A 1.5m 1.5
0〜60 bar 0060 ตรง S 3.0m 3.0
0〜160 bar 0160     5.0m 5.0
0〜250 bar 0250     10.0m 10.0
0〜400 bar 0400        
0〜700 bar 0700        

 

       ไม่ต้องระบุว่าไม่มีสายเคเบิล

  ยังมีความยาวอื่นนอกจากด้านบนด้วย