คำถามที่พบบ่อย

HOME | TH | คำถามที่พบบ่อย
 

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

Q:จำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถทำงานบนช่องสัญญาณไร้สาย 1 ช่องคือ?
A:อุปกรณ์หลายตัวสามารถทำงานบนช่องสัญญาณเดียวกันได้ ขึ้นอยู่กับอัตราตัวอย่างของโมดูลเครื่องส่งสัญญาณ ช่องสัญญาณไร้สายนั้นรองรับแพ็คเก็ตข้อมูลสูงสุด 200 แพ็คเก็ตใน 1 วินาที


Q:ระบบทำงานในคลื่นความถี่ใด
A:2.4GHz มาตรฐานสากลซึ่งเป็นสัญญาอนุญาตเสรี รวมถึงความถี่ที่มักใช้งานในอุปกรณ์อื่นๆ และยังได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ Bluetooth,Zigbee และ WiFi โดยไม่มีปัญหาใดๆ


Q:โปรโตคอลในการติดต่อสื่อสารที่ใช้งานคือ?
A:โปรโตคอลเฉพาะที่ใช้ชิป 802.15.4 เป็นเบส และนี้ทำให้ช่วงการใช้งานของ Watchlog Wireless สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth, Zigbee และ WiFi ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ


Q:อินพุตประเภทใดที่สามารถใช้กับระบบ Watchlog Wireless ได้

A:ระบบ Watchlog Wireless รองรับเซ็นเซอร์ความเครียด, กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, อุณหภูมิ, พัลส์และโพเทนชิโอมิเตอร์

Q:Sampling rate ของโมดูลเครื่องส่งสัญญาณคือเท่าไร?
A:โมดูลเครื่องส่งสัญญาณมาตรฐาน ของ Watchlog Wireless จะมีการสุ่มตัวอย่าง 0 - 200 ครั้งแพ็คเก็ตข้อมูล / วินาที


Q:การวัดค่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด

A:เนื่องจากลักษณะดิจิทัลของระบบ Watchlog Wireless ถึงจะถูกอ่านค่าโดยอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ค่าที่ได้จะไม่ถูกบิดเบือนจากการส่ง RF

Q:เครื่องส่งสัญญาณใช้พลังงานอะไร?
A: โมดูลการส่งสัญญาณมาตรฐานคือ 3V (ถ่านAA 2 ก้อน) โมดูลอื่นๆคือ 3V (ถ่าน D 2 ก้อน) และDC9 - 36V


Q:อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นานเท่าไร?
A:ในกรณีของเครื่องส่งวัดความดันที่ใช้ถ่าน AA 2 ก้อนและส่งตัวอย่าง 10 ms ต่อวินาที อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 19 วันเมื่อใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเครื่องรับสัญญาณ Watchlog Wireless (ถ่าน D 2 ก้อน) หากใช้การตั้งค่าเดียวกัน จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 2 เดือน
 
A:ในกรณีของเครื่องส่งสัญญาณเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อนและส่งตัวอย่าง 10 มิลลิวินาทีต่อวินาที อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 3 เดือน หลังจากใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน  ส่วนเครื่องรับสัญญาณ Watchlog Wireless (ถ่าน D 2 ก้อน) หากใช้การตั้งค่าเดียวกัน จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 10 เดือน